Ang isang template o toolkit upang makipag-ayos sa mine-riddled landscape ng kalungkutan at kung paano umunlad pagkatapos. Ang Adversity ay ang pinakamahusay na guro ng mga aralin sa buhay. Ang kalungkutan ay nilulustay tayo ng kawalan ng kasiyahan at pinipilit tayong harapin ang katotohanan sa mahirap na paraan. Ito ay isang pagsubok sa pamamagitan ng apoy at kung tayo ay lumilitaw na hindi naka-unsure at hindi nasaktan ay nakasalalay sa kung paano tayo tumugon sa personal na pagkawala.